Select Page

Program 

Alpsko smučanje

Začetniki se bodo najprej prilagodili na opremo, se spoznali z osnovnimi oblikami drsenja in z začetnimi oblikami smučanja (smučarski loki s klinastimi zavoji, zavoj s klinastim odrivom). 

Učenci, ki imajo nekoliko več znanja se bodo naučili osnovnega vijuganja in terenskega vijuganja v širšem in ožjem hodniku. 

Učenci se bodo ob koncu pomerili na tekmovanju v veleslalomu.

smucanje2
Tek na smučeh
tek_na_smučeh

Pri teku na smučeh se bomo spoznali s klasično in drsalno tehniko.

Pri klasični tehniki se bomo učili dvotaktni diagonalni korak, soročni odriv in korak s soročnim odrivom.

Pri drsalni tehniki bomo spoznali poldrsalni korak, drsalni korak in enojni drsalni korak.

Pouk
  • Redni pouk po izbranem programu, ki ga v obliki delovnih listov pripravijo učitelji (MAT, SLJ,…)
  • Šport (plavanje, telovadnica – igre z žogo,…)
  • Tehniški dan (Izdelki iz papirja)
  • Športni dan (pohod, zimske izbirne vsebine)
pouk

 

Skupine

Učenci so razdeljeni v skupine glede na veljavne normative za oblikovanje skupin in smučarsko predznanje. Prehajanje učencev iz skupine v skupino je mogoče glede na individualni napredek. Pouk na snegu bo potekal ob elementarnih in drugih športnih igrah, izvedli bomo tekmovanje v veleslalomu, šaljive igre na tekaških smučeh in si ogledali bližnjo okolico. Podelili bomo diplome in priznanja.

Plan dela

Aktivnosti v šoli v naravi podrobno planiramo za vsak dan posebej. Vsako leto želimo izvesti vse načrtovano, zaradi različnih okoliščin pa se lahko termini posameznih vsebin spremenijo ali zamenjajo.